Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
Stichting Brouws Museum kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u een beroep doet op informatieverstrekking en/of omdat u gegevens namens uw instelling/vereniging of stichting heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Stichting Brouws Museum kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Waarom Stichting Brouws Museum gegevens nodig heeft
Stichting Brouws Museum verwerkt uw (persoons)gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Brouws Museum uw (persoons)gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of een rechtshandeling om niet.

Hoe lang Stichting Brouws Museum gegevens bewaart
Stichting Brouws Museum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Stichting Brouws Museum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brouwsmuseum.nl.
Stichting Brouws Museum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.