“Heel mooi ingericht en prachtige modellen, goed verzorgd,” fam. den Boon, Dordrecht

Over het museum

Het Brouws Museum toont alle aspecten van de relatie die Brouwershaven met de zeevaart onderhield. Zij doet dat aan de hand van authentieke scheepsmodellen, boeiende maritieme schilderijen, topografische kaarten, paskaarten, prenten en nautische instrumenten.

Maar er is meer. De museumcollectie omvat tal van voorwerpen die eertijds het leven op zee en in de haven kenmerkten. Instrumenten voor plaatsbepaling op zee of voor de kust, een deel van de in 2000 in Brouwershaven gevonden gouden handelsmunten (15e - 17e eeuw), modellen van scheepsgeschut en tal van andere interessante en/of curieuze zaken.

Het Brouws Museum heeft behalve de deels maritieme, grotendeels historische collectie ook een filmzaal en een bibliotheek.