“Het was erg leuk hier”
Julia, Roermond
 

Team 2: Kaarten, atlassen en hun makers

Met behulp van landkaarten of stadsplattegronden ben je in staat om te bepalen waar je bent en waar je naar toe wilt. Met de huidige navigatieapparatuur is dat een fluitje van een cent. Dat is echter niet altijd zo geweest. Toen men dacht dat de aarde plat was en er geen kaarten waren, was men zelfs bang om er aan het einde van de aarde af te vallen.

In de Middeleeuwen is men in Europa begonnen gebieden in kaart te brengen en later, met ontdekkingsreizen, ook de rest van de wereld. De kust was een gebied dat door overstromingen en eb en vloed steeds veranderde. Zo kun je in het Brouws Museum zien dat Zeeland er vroeger anders uitzag.

Opdracht 1.

Vergelijk de volgende twee oude kaarten van Zeeland op internet:
nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:1580_Zelandicarum_v_Deventer.jpg
en
geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KONB01:232/&p=1&i=3&st=landkaarten%20zeeland&sc=%28%27landkaarten%20zeeland%27%20%2A%29%20and%20%28type%20any%20%27image%20video%20audio%20text%27%29/&wst=landkaarten%20zeeland

Wat zijn de belangrijkste verschillen die jullie tussen beide kaarten zien?

Bekijk de kaart op de volgende website:
geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NESA01:L03-0560/&p=2&i=3&st=kaart%20zeeland&sc=%28cql.serverChoice%20all%20kaart%20%20AND%20zeeland%29/&wst=kaart zeeland

Enkele bekende Nederlandse en Vlaamse kaartenmakers waren: Jacob van Deventer, Blaeu en Mercator. Bekijk onderstaande websites en schrijf op wat hun bijdrage was aan het vak van kaarten maken.

Opdracht 2.

In het Brouws museum hangen een paar oude kaarten. Zoek ze op en schrijf de makers van de kaarten op. Als je die oude kaarten vergelijkt met de kaarten van tegenwoordig, wat valt je dan op? Beschrijf de meest opvallende zaken. Maak een foto van één van de kaarten. Let vooral op de namen op de kaarten.

Opdracht 3.

Maak na het museumbezoek een tekening voor het dagboek van het Scheepsjournaal alsof je een kapitein bent van een schip dat een vaartocht maakt. Doe hierbij alsof je langs de kust van Schouwen-Duiveland vaart en jij de kaartenmaker bent. Probeer (een deel van) de kustlijn te tekenen naar het voorbeeld van de oude kaartenmakers. Gebruik ook de benamingen van toen.


Terug naar de inleiding

↑ Terug naar boven