“Het was erg leuk hier”
Julia, Roermond
 

Team 4: Geschiedenis en handel vanuit Brouwershaven

Brouwershaven is weliswaar nooit echt een grote stad geweest, hoewel haar kerk zeer imposant oogt. Brouwershaven is eigenlijk nooit meer geworden dan een smalstad. Er hebben nooit meer dan 2.000 mensen in Brouwershaven gewoond. Toch heeft Brouwershaven door de eeuwen heen wel een belangrijke handelsfunctie vervuld, voor Zeeland, voor Nederland en zelfs op wereldniveau.

Eén van de bekendste en zelfs eerste multinational ter wereld was de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Wat de VOC was, wordt je duidelijk uit het volgende filmpje, die alles vertelt over de Nederlandse handelsgeest. entoen.nu/voc/beeld-en-geluid/canonclip-de-voc-(groep-5-en-6) (tijd: 3 min. 54). .

Opdracht 1.

Bekijk onderstaande websites en maak een overzicht van belangrijke goederen waarmee in Brouwershaven handel is bedreven.
www.stadsraadbrouwershaven.info/geschiedenis.htm
www.buurtatlas.nl/index.php?title=Brouwershaven
nl.wikipedia.org/wiki/Brouwershaven
www.buurtatlas.nl/index.php?title=Vm._Vissershaven%2C_Brouwershaven

Opdracht 2.

Zoek in het museum naar aanknopingspunten die iets vertellen over de handelsgeschiedenis van Brouwershaven. Schrijf dingen die je opmerkt op en fotografeer zaken die van belang zijn.

Opdracht 3.

Schrijf een artikel over de handelsgeschiedenis van Brouwershaven en gebruik het eerder gevonden materiaal in je verhaal. De foto kan worden gebruikt als illustratie.


Terug naar de inleiding

↑ Terug naar boven